.
Holistisk Alternativ Behandling i Helse-Stuen Løgumkloster

.

   Forside    Behandlinger    Åbningstider    Kontakt    Succes    Shop    
PSYKISKE PROBLEMER?      (jeg lave nu kun TFT/EFT i meget begrænset omfang)
 

Når for mange Tanker har overtaget Dig, kan jeg hjælpe med TankeFelt Terapi!

 

   

 
  • HVAD ER TANKEFELT TERAPI (TFT/EFT)?

TFT "banke"-tavleDet er ganske "enkelt" en metode til hurtig at få psykiske ubehagelige tanker til at forsvinde delvist eller helt.
Bank dig stille og rolig forskellige steder på kroppen medens du tænker på dit ubehag. Ubehaget reduceres eller forsvinder helt! Sådan er grundprincippet i TFT.

Læse mine succeshistorier her eller hent min TFT-Brochure her.

TankeFelt Terapi (TFT) kombinerer Østens viden om kroppens energibaner med psykologisk samtaleterapi – resultatet er en forbløffende effektiv behandling, der hurtigt og smertefrit eliminerer psykisk ubehag.

TankeFelt Terapi (TFT) er en ny teknik til hurtig eliminering af alle former for følelsesmæssig ubehag og flere former for fysisk ubehag.

Det virker gennem stimulation af kroppens energibaner. Der benyttes ikke nåle eller massage, men derimod en let banken med fingrene forskellige steder på kroppen samtidig med, at den der behandles tænker på sit ubehag.

Resultatet er forbløffende, og problemer forsvinder i mange tilfælde i løbet af kort tid.

 
 
  • NÅR DEN RATIONELLE TANKE GIVER OP

Mange har forsøgt sig med langvarigt behandlings-forløb i traditionelle terapiformer, uden effekt. De kommer frem til en dyb forståelse af problemet og dets årsager, men ofte lykkes det alligevel ikke at tænke den irrationelle følelse væk. Netop fordi den er irrationel.

Ubehaget er lagret i kroppen som en ubevidst refleks, der dukker op igen og igen, ligegyldig hvor meget man stritter imod. Derfor er det nødvendigt at tænke i krop, tanke og følelse som helhed, når man behandler psykiske problemer.

 
 
  •  HVOR KOMMER TFT/EFT FRA?

Thought Field Therapy (TankeFelt Terapi) - En revolutionerende hjælp til selvhjælp og som kan lindre de fleste typer psykologiske problemer. En smertefri, enkel og anvendelig metode for at lindre følelsesmæssige problemer på det perfekte tidspunkt, når man har dem!

I 1980 gennemførte Dr. Roger Callahan (en meget erfaren psykolog) kursus i meridianlære og Kinesiologi.

Derefter forsøgte han at sætte noget af denne kundskab sammen på en af sine patienter, Mary. Hun havde ekstrem vandskræk, og havde været i behandling hos Callahan i ca. 18 måneder. I denne tid, hvor hun var blevet behandlet med forskellige metoder, bl.a. hypnose og adfærdsterapi, var det kun blevet lidt bedre med sin frygt for vand.

Hun havde vældig ondt i maven bare ved at tænke på et svømmebassin. Callahan bad hende om at tænke på dette mens han bankede hende let under det ene øje (starten på mave-meridianen), med en finger. Efter ca. 2 minutter sagde hun: "It's gone" – det er væk! Derefter gik hun mod svømmebassinet.

Callahan blev bange for hvad der skete og råbte efter hende. Hun fortsatte imidlertid og gik i bassinet helt uden frygt og helt uden sin sædvanlige smerte i maven. Dette var selvfølgelig meget mærkelig både for Callahan og hende selv.

 
 
  • HVOR VIRKER TFT/EFT

TankeFelt Terapi har stor indflydelse på kroppens funktioner og specielt de symptomer, som kan relateres til psykiske ubalancer. Her er nævnt nogle eksempler:

• Stress

Norske undersøgelser med pulsvariationsmåling (HRV) med EKG har vist, at TFT-behandling næsten øjeblikkelig afbalancerer det autonome nervesystem. Det betyder, at vi ofte får en hurtig effekt at behandling på blodtryk, hjerteflimmer, svimmelhed og andre stress-symptomer.

De langsigtede stress-virkninger som udbrændthed, træthed og ligefrem depression kan ligeledes behandles med TFT.

■ blodtryk  ■ svimmelhed  ■ depression  ■ hjerteflimmer  ■ udbrændthed  ■ træthed

• Angst

Generaliseret angst - konstant følelse af angst uden identificerbar årsag. TFT er en metode, der tager udgangspunkt i, hvor angsten føles i kroppen og ikke i årsagerne.

Socialangst - når du føler ubehag i sociale situationer. Det kan være fester, forældremøder, familiesammenkomster, møder på arbejdet, indkøbssituationer osv.

Panikangst - akut og alvorlig angst, der kan være koblet til en bestemt situation, men som også kan opstå uden oplagt årsag.

■ socialangst  ■ møder på arbejdet  ■ fester  ■ indkøbssituationer
■ forældremøder  ■ panikangst   ■ familiesammenkomster  ■ angst uden oplagt årsag

• Fobier

En fobi er en irrationel frygt for noget, man objektivt ved ikke er farligt. Blandt de mest almindelige fobier er frygten for at holde højdeskræk, angst for kryb og klaustrofobi.

■ edderkopfobi ■ fuglefobi  ■ slangefobi  ■ klaustrofobi  ■ højdeskræk
■ flyskræk  ■ bilskræk   ■ præstationsangst  ■ eksamensskræk
■ holde tale  ■ tandlægeskræk

• Traumer

Traumer er ubehag og angsttilstande, der opstår som følge af traumatiske oplevelser. Eksempler er

■ overfald  ■ sygdom ■ operationer  ■ trafikulykker
■ dødsfald  ■ skilsmisse  ■ opsigelser

• Tvangstanker og Tvangshandlinger

Også benævnt OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Tilstanden kan fx. medføre overdreven hygiejne, gentagen kontrol med lys og låse samt andre rituelle adfærds- og tankemønstre. I TFT tager vi udgangspunkt i den angst og det ubehag det giver ikke at kunne udføre tvangshandlingerne.

■ overdreven hygiejne  ■ gentagen kontrol med lys  ■ gentagen kontrol med låse

• Spiseforstyrrelser

Ved spiseforstyrrelser som anoreksi / bulimi / overspisning er forudsætningen for succesrig behandling ofte at hjælpe klienten over sin forvredne oplevelse af sin egen krop. TFT har vist sig at være et særdeles nyttigt værktøj til at genskabe klientens evne til at vurdere sin krop realistisk. Desuden har det vist sig at spiseforstyrrelser stor set altid dækker over en eller flere former for angst.

■ anoreksi  ■ overspisning  ■ bulimi  ■ slankning

• Afhængighed

Hvis du ønsker at komme af med cigaretterne, alkoholen, spillemanien, neglebidningen, chokoladen eller andre uhensigtsmæssige vaner, kan TFT være redskabet.

■ cigaretter  ■ neglebidning  ■ alkohol  ■ chokoladen
■ spillemanien  ■ uhensigtsmæssige vaner

• Andet, som er blevet hjulpet

■ Akut traume  ■ sorg, kærlighedssorg  ■ omsorgsvigt  ■ hyperaktivitet
■ coaching  ■ Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD)  ■ depression
■ impulskontrol  ■ dysleksi  ■ stamning  ■ smerter  ■ hovedpine
■ migræne  ■ tinnitus  ■ postviral træthed  ■ koncentrationsbesvær

Og nye anvendelser opdages hele tiden, fx. kan forkølelse og influenza afhjælpes med TFT/EFT.

 
 
  • UNDERSØGELSE AF TFT/EFT

Argentinske studie af Tankefelt Terapi TFT/EFT

I en argentinsk undersøgelse af klienten med angst oplevede 90% en bedring mens 76% blev symptomfrie med TFT. Læs om det omfattende Argentinske studie af Tankefelt Terapi.

 

• Foreløbig rapport

Af Joaquim Andrade MD og David Feinstein PhD.

Hele studiet omfattede mere end 29.000 patienter behandlet på 11 institutioner i Argentina og Uruguay gennem en periode på 14 år. I alt deltog 34 terapeuter.

Alle patienterne først gennemgik diagnostiske undersøgelser, derefter blev de inddelt i tilfældige grupper og modtog forskellige typer behandling. Dertil kommer en efterundersøgelse foretaget efter 1, 3, 6 og 12 måneder.

• Undersøgelses resultater

Rapportens forfattere har kommenteret studiet og bemærker at de kliniske forsøg der omtales anses for at være et pilot projekt - en indledning til et egentligt videnskabeligt studie. Forsøgene blev således i første omgang ikke gennemført med offentliggørelse for øje. Især bør det bemærkes at ikke alle variable, der skal kontrolleres i et grundigt forsøg blev fulgt. Fx. blev forsøgets kriterier ikke præcist defineret og rapportering var rimelig uformel, siger de. Imidlertid var resultaterne så bemærkelsesværdige at de valgte at publicere studiet.

En undergruppe i dette store studie bestod af 5.000 patienter som led af forskellige typer angst. Halvdelen blev behandlet med TFT (gruppe A), resten med kognitiv adfærdsterapi samt medikamenter (gruppe B).

I gruppe A var der en bedring hos 90% og i gruppe B hos 63%.
I gruppe A var 76% helt symptomfrie, i gruppe B 51%.
I gruppe A var gennemsnitlige behandlingstid 3 sessioner, i gruppe B 15.
Efter undersøgelsen viste færre i gruppe A tilbagefald (tal ikke opgivet).
Der blev ikke påvist nogle bivirkninger ved brug af TFT.

• TFT har også været anvendt i Kosovo med rigtig god succes

Resultater af behandling af krigstraumer i Kosovo:

I 2000 blev TFT introduceret som metode til at behandle krigstraumer i Kosovo. Selv om resultaterne af denne undersøgelse kritiseres for manglende videnskabelighed har vi valgt at fortælle om undersøgelsen. Resultaterne er præsenteret i det amerikanske magasin Journal of Clinical Psychology i oktober 2001, hvor kritikken af undersøgelsen også er fremført.

Til trods for de vanskelige forhold med sprogbarrierer, skepsis og fortsatte voldshandlinger i landet fik teamet bestående af læger og psykologer usædvanligt gode resultater blandt den krigshærgede befolkning. Etniske albanere - 105 personer med til sammen 249 forskellige traumer, blev behandlet med tankefeltterapi i egne hjem, fordelt over flere perioder fra april 2000 og et år frem. Af disse blev 103 kureret for i alt 247 traumer. Ca. 100 af patienterne var henvist af egen læge. 81 personer blev fulgt i gennemsnitlig 5 måneder efter behandlingen, uden at tilbagefald kunne påvises. Alderen varierede blandt de behandlede fra 4 til 78 år med en lige fordeling af kvinder og mænd. I en anden gruppe på 50 personer, heriblandt mange soldater, der blev behandlet i sommeren 2001, blev der registeret 150 traumer. Alle blev fuldstændig raske.

 
 
  • ARTIKLER, MEDIEOMTALE OG MIE SUCCESER

• Kurt hjælper Christa med piskesmæld - se flere succeshistorier her.

Enkelte beretninger kan godt indeholde flere tilstande, som er løst samtidigt og så der er mange vellykkede behandlinger jeg endnu ikke har skrevet om.

 
 
  • BEHANDLINGEN OG SUD

Behandlingen foregår ved at klientens ubehag defineres og fastlægges i et niveau fra 1 til 10. Skalaen betegnes SUD-skala (= Subjective Units of Distress = Subjektive Enheder af Ubehag). Der kan godt være flere ubehag og disse defineres hver for sig og fastlægges med SUD.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  ← ingen ubehag    

ubehag er størst →

 


.

Derefter banker terapeuten ganske let på klienten forskellige steder på kroppen mens de sidder overfor hinanden. Samtidig ledes klientens tanker ind på det følelsesmæssige ubehag. I de fleste tilfælde reduceres ubehaget hurtigt, hvilket kontrolleres med fastlæggelse af SUD.

TFT behandlingen består af 1 behandling som er opdelt i 5 sessioner. Disse fem sessioner fordeles over et tidsrum som er passende til det aktuelle problem(er) og kan vare op til nogle timer. Betaling sker i forbindelse med den første session. Undervejs lærer klienten at bruge teknikken på dig selv og vil få udleveret en let forståelig brugerhåndbog. Prisen for 1 behandling med 5 sessioner aftales separat.Lars Mygind får "bank" af Kurt

 
 

  • BEHANDLINGSINTERVAL

For at få bugt med de ubehagelige tanker skal der behandlingsintervallet være med kort afstand. I starten gerne hver 3. dag, hvilket aftales nærmere efter første behandling. Der skal gerne ca. 5 behandlinger til, før det er godt renset ud i tankerne.

 
 
 
 

Bestil tid til Behandling på

4033 3175

 

 


Certificeret BodyScreener, Energibehandler og Akupunktør Kurt Jürgensen
Mellemgade 2a    6240 Løgumkloster    Mob.: 4033 3175    mailhelse-stuen.dk

.

Copyright and Responsible 2008-2023 © E-Nyt smba (cvr 29814546)

.